גוט־יום־טובֿ

We’re already halfway through Hanukkah! All of us at Clear Path Paper wish you many blessings in the year ahead.